HollandSwing.com erkent dat uw privacy belangrijk is voor u.

Dit privacybeleid (het privacybeleid) is van toepassing op uw gebruik van www.HollandSwing.com (de “Site”), evenals de inhoud, diensten, producten, software en applicaties die worden aangeboden door HollandSwing.com (de ” Services”).
Dit privacybeleid geeft een opsomming van de privacypraktijken van HollandSwing.com en het gebruik van de informatie die HollandSwing.com verzamelt via de Site en de Services.
Houd er rekening mee dat HollandSwing.com dit privacybeleid van tijd tot tijd mag actualiseren, en u moet deze pagina periodiek controleren voor wijzigingen. Als wijzigingen aangebracht worden, zal HollandSwing.com gebruikers op de hoogte stellen door de datum te vermelden waarop de wijziging van de privacybeleid effectief is. Als er belangrijke wijzigingen in het privacybeleid worden aangebracht, wordt deze op de site prominent vermeld.

De informatie die HollandSwing.com verzamelt en gebruikt

In verband met uw toegang tot of gebruik van de Site en / of de Diensten, kan HollandSwing.com uw persoonlijke gegevens aanvragen en / of verzamelen, waaronder: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, locatie of andere Informatie (“Persoonlijke informatie”).
Door de site of de Services te bezoeken of te gebruiken, accepteer je de voorwaarden van het privacybeleid van HollandSwing.com.
ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE PRIVACYPRAKTIJKEN BESCHREVEN IN DIT PRIVACYBELEID, GEBRUIK DE HOLLANDSWING.COM SITE OF DE DIENSTEN NIET.

Inzameling en gebruik van persoonlijke informatie

HollandSwing.com mag de persoonlijke informatie verzamelen voor de volgende doeleinden:
· Het verstrekken, analyseren, personaliseren of verbeteren van de site of de diensten
· Communiceren met u in het algemeen, inclusief informatie over de site en de diensten
· Waardoor HollandSwing.com inhoud kan publiceren op de Site
· Ontwikkeling van nieuwe diensten
· Het interesseren van en het verbeteren van de site of de dienstverlening
· U op de hoogte stellen van speciale aanbiedingen en producten of diensten die beschikbaar zijn bij HollandSwing.com die u interessant kunnen zijn
· Anders uw gebruikerservaring aanpassen met HollandSwing.com
· Informatie van u vragen, inclusief door middel van enquêtes
· Geschillen oplossen of problemen oplossen
· Het voorkomen van potentieel verboden of illegale activiteiten
· Onze gebruiksvoorwaarden handhaven en / of zoals anders beschreven bij u op het punt van verzameling.
We kunnen informatie verzamelen over uw computer voor systeembeheer, inclusief waar beschikbaar: uw IP-adres, besturingssysteem en browser type. Dit zijn statistische gegevens over de browseracties en patronen van onze gebruikers en identificeert geen individu.

Delen van informatie

HollandSwing.com deelt geen persoonlijke gegevens met andere bedrijven of personen behalve in de volgende beperkte omstandigheden:
· Als we uw toestemming hebben.
· Wij kunnen dergelijke persoonlijke informatie verstrekken aan aangesloten bedrijven of andere vertrouwde bedrijven voor de verwerking van persoonlijke informatie namens ons. We eisen dat deze partijen deze informatie verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met dit privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en veiligheidsmaatregelen.
· HollandSwing.com kan aanvullende informatie van u aanvragen in online formulieren. Dergelijke formulieren kunnen u verlenen om contactgegevens te verstrekken (zoals uw naam en postadres). Informatie die u verstrekt kan worden gebruikt voor (zonder beperking) facturering en boekhoudkundige doeleinden. HollandSwing.com mag ook contactgegevens gebruiken die u verstrekt om met u te communiceren over producten, diensten of diensten.· HollandSwing.com kan partner met andere derden om specifieke goederen of diensten te leveren. Wanneer u zich registreert om informatie te ontvangen voor dergelijke goederen of diensten, zal HollandSwing.com delen namen of andere contactgegevens die nodig zijn voor die derde om deze goederen of diensten te leveren. HollandSwing.com mag geen leveranciers van derden gebruiken om persoonsgegevens te gebruiken, behalve voor het doel dat verband houdt met deze goederen of diensten.HollandSwing.com mag uw persoonlijke gegevens bekendmaken wanneer toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van dergelijke informatie redelijkerwijs noodzakelijk is
· Voldoet aan alle toepasselijke wet-, regelgeving-, juridische procedures of afdwingbare overheidsaanvragen
· Toepasselijke gebruiksvoorwaarden afdwingen, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen daarvan
· Fraude-, beveiligings- of technische problemen opsporen, voorkomen of anderszins aanpakken, of
· Bescherming tegen dreigende schade aan de rechten, eigendom of veiligheid van HollandSwing.com, zijn gebruikers of het publiek, zoals vereist of toegestaan ​​door de wet.
Wanneer u e-mail of andere communicatie naar HollandSwing.com stuurt, kunnen wij deze mededelingen behouden om uw vragen te verwerken, op uw verzoeken te reageren en de Site en de Diensten te verbeteren.
HollandSwing.com mag uw persoonlijke informatie openbaar maken en / of overdragen aan een koper of overnemer van alle of een deel van zijn activa in combinatie met de verkoop of overdracht van dergelijke activa; We zullen echter op onze website op de hoogte zijn voordat persoonlijke informatie overgaat of onderworpen wordt aan een ander privacybeleid.

Session Logging

Wanneer u toegang hebt tot de Site of de Diensten, kunnen de servers van HollandSwing.com automatisch bepaalde informatie over uw gebruik van de Site en de Services volgen. Deze informatie kan uw browser type en -versie, uw IP-adres, een verwijzende URL, eventuele URL’s die u op de site bezoekt, en de tijd en de datum in verband met en de inhoud van eventuele communicatie door, naar of met de site of de Services.
Cookies, Reclame en Links naar andere websites
Wanneer u de Site gebruikt, kan een cookie naar uw browser worden verzonden. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt verzonden door een computersysteem van de website die op de harde schijf van uw computer is opgeslagen. Cookies zijn een veelgebruikte technologie op het web, en worden gebruikt in de functionaliteit van de site.
Als u zich bij ons aanmeldt of als u de Site blijft gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
U kunt altijd uw browser instellen om cookies te weigeren, en u kunt cookies uit uw computer verwijderen. Het uitschakelen van cookies kan echter uw vermogen om de Site of de Services te gebruiken, nadelig beïnvloeden. Raadpleeg het Help-bestand van uw browser voor meer informatie over cookies.
Cookies kunnen gebruikt worden om u te herkennen, evenals om het gebruik van de Site te volgen. Deze cookies worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer en helpen bij het vaststellen van gebruikstendensen en het aanpassen van de website-inhoud en verdere uitbreidingen. Advertisers en andere gebruikers en / of partners van het gebruik van cookies zijn onderworpen aan hun eigen privacybeleid. Wij raden u aan om dit privacybeleid te lezen.
De Site en de Services kunnen Windows of hyperlinks bevatten die toegang bieden tot andere websites die niet verbonden zijn met HollandSwing.com. Uw gebruik van een externe website of informatief die op een externe website wordt gevonden, is onderworpen aan en geregeld door de voorwaarden en richtlijnen van die externe website.
HollandSwing.com geeft geen enkele aansprakelijkheid of garantie voor, en zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor, inhoud, producten, diensten, software of andere materialen die beschikbaar zijn op een externe website, zelfs als een of meerdere pagina’s van de externe website Zijn ingelijst in een pagina van de site.
HollandSwing.com is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van een externe website. Voor uw bescherming, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de betreffende externe websites.

Onze inzet voor gegevensbeveiliging

Om de gegevensbeveiliging te verbeteren en de toegang tot uw persoonlijke en zakelijke informatie te beperken, heeft HollandSwing.com bepaalde fysieke, elektronische en beheersprocedures ingevoerd om de informatie die we verzamelen via de Site te beveiligen.
HollandSwing.com garandeert echter niet dat informatie die via de Site is verzameld of volledig beveiligd zal zijn van onjuist gebruik door hackers of andere onrechtmatige of criminele activiteiten of in geval van een storing van computer hardware, software of een telecommunicatienetwerk.

Compromis van persoonlijke informatie

Als persoonlijke informatie wordt gecompromitteerd als gevolg van een bekende of vermoedelijke inbreuk op de veiligheid, zullen wij de personen die de persoonlijke informatie in het geding hebben gebracht, onverwijld in kennis stellen overeenkomstig de aanmeldingsprocedures in dit privacybeleid of zoals anders vereist door Toepasselijk recht.

Kennisgevingsprocedures

Het is het beleid van HollandSwing.com om kennisgevingen te verstrekken, of dergelijke meldingen wettelijk verplicht zijn of voor marketing- of andere zakelijke doeleinden, aan onze gebruikers via e-mail, schriftelijke of harde kopie, of door opvallende publicatie van dergelijke kennisgeving op De Site, zoals bepaald door ons in onze eigen discretie.
Niettegenstaande het voorgaande behoudt wij ons het recht om het formulier en wijze van kennisgeving aan onze gebruikers van de website te bepalen.

Verwijdering of wijziging van persoonlijke informatie

U heeft het recht ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden.
We informeren u meestal (voor het verzamelen van uw gegevens) als we uw gegevens voor dergelijke doeleinden gebruiken of als we uw informatie voor derden willen bekendmaken aan derden.
U kunt uw recht uitoefenen om dergelijke verwerking te allen tijde te voorkomen door contact met ons op te nemen op de contactpagina.
Als u op elk gewenst moment toegang wenst te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, of uw persoonlijke gegevens verwijdert, bijgewerkt, gewijzigd of gewijzigd, kunt u contact opnemen met HollandSwing.com per post of per e-mail op het adres vermeld op onze contactpagina. Er is geen vervaldatum van de door u opgegeven persoonlijke gegevens en aankoop geschiedenis. Bij verwijdering van uw account op hollandswing.com worden al uw persoonlijke gegevens en eventuele aankoop geschiedenis automatisch verwijderd na 30 dagen. E-mail communicatie wordt altijd verwijderd na 30 dagen.