1. Inleiding

1.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door NHfun Online Entertainment (“Hollandswing.com”). Eenmanszaak geregistreerd te Past.Gielenstraat 26a, 1614LM, Lutjebroek, Nederland, e-mail: [email protected], telefoon: +31228855001 (09:00-16:00 CEST), KvKnr: NL37118084, BTWnr: NL187830976B01.
1.2 Lees deze AV zorgvuldig door. Deze AV annuleren en vervangen eventuele voorafgaande voorwaarden, ook al zijn deze niet uitdrukkelijk ingetrokken of gewijzigd. Door zich te registreren als lid of gebruik te maken van de Diensten (al dan niet als lid), gaat u akkoord met deze AV gebonden te zijn. Als u ze niet volledig accepteert, mag u niet als lid registreren of de Diensten gebruiken.
1.3 Als u een consument bent, worden uw wettelijke rechten niet beïnvloed door deze overeenkomst.

2. Definities

2.1 Lid een geldig geregistreerde gebruiker van de Diensten, al dan niet betaald of niet betaald.
2.2 Inhoud van de leden opgenomen, uitgevoerd en gepubliceerd door leden op de website, inclusief video’s, foto’s, gebruikersprofielen, geluid en tekst.
2.3 Inhoud gepubliceerd, uitgezonden, verzonden en gestreamd door ons op de Site, betreft elke vorm van content (digitaal of analoog).
2.4 Betaalde diensten alle Diensten die de Site beschikbaar stelt aan leden en niet leden.
2.5 Site onze website of dergelijke andere websites die we kunnen gebruiken om de Diensten van tijd tot tijd te verstrekken.
2.6 Diensten die beschikbaar zijn de Site inclusief video-inhoud en foto’s, en die toegankelijk zijn op meerdere platforms (inclusief de Site en diverse sociale media platformen, zoals; KIK, Skype, Snapchat, Twitter, Facebook), met of zonder betaling.
2.7 Producten zijn niet digitale of virtuele producten die te koop worden aangeboden op de Site.
2.8 AV deze algemene voorwaarden.
2.9 Gebruiker betekent elke persoon die de Diensten gebruikt.

3. Registratie en gebruik van Diensten

3.1 U komt niet in aanmerking en mag deze Site niet gebruiken of aanroepen om lid te worden als u jonger bent dan 18 jaar (of ouder afhankelijk van de wetten die u momenteel op deze Site heeft). Elke overtreding van deze clausule is een ernstige inbreuk op deze overeenkomst. Leden worden ook geleid door de wetten van hun land en mogen de Site niet gebruiken indien deze door dergelijke wetten als illegaal worden beschouwd.
3.2 Bij het bestellen van een product wordt er automatisch een gebruikersnaam en wachtwoord aangemaakt. Deze wordt naar het door de nieuwe gebruiker opgeven e-mailadres verstuurd. U kunt dan gewenst een profielfoto uploaden en uw contact gegevens ten allertijde online bijwerken.
3.3 Wij behouden ons het recht voor om bestaande leden te verwijderen als er een vermoeden bestaat van misbruik of fraude of ongeoorloofd gebruik.
3.4 U zult ervoor zorgen dat alle contactgegevens (bv: E-mail, Postadres, Skype, Kik, Snapchat) die u ons verstrekt accuraat en niet misleidend zijn en dat u ze zal bijwerken.
3.5 De apparatuur (inclusief computer, software, telecommunicatiesystemen) die toegang hebben tot Diensten, is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker, evenals de telecommunicatie of andere kosten die door hun gebruik worden gemaakt.
3.6 Wij zullen dergelijke toegangscontrolesystemen gebruiken die naar ons oordeel of wettelijk vereist noodzakelijk achten.
3.7 Verwijdering van een account kan alleen per email met het bij ons geregistreerde e-mailadres. Mocht u niet meer over de beschikking zijn over het e-mailadress kunt u een schriftelijk verzoek indienen per reguliere post.
3.8 Alle rechten tot afgenomen diensten of producten zullen bij verwijdering van een account of verzoek daarvan komen te vervallen.

4. Veiligheid en beveiliging

4.1 U moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele schending van de beveiliging, zoals verlies, diefstal, misbruik of onbevoegde openbaarmaking of gebruik van een gebruikersnaam of wachtwoord. In dat geval moet u uw wachtwoord onmiddellijk wijzigen met behulp van de Diensten.
4.2 De website wordt 24 uur per dag gecontroleerd, alle bestanden inclusief .zip worden gescand op virussen en malware. Wij adviseren u altijd om gedownloade bestanden altijd eerst met uw persoonlijke antivirus software scannen. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor enkele schade in welke vorm dan ook van bestanden die buiten ons eigen website worden aangeboden.

5. Verplichtingen Gebruiker

5.1 U stemt ermee in dat u niet:
5.1.1 Toon de Site en inhoud op de Site aan een persoon onder de 18 jaar of personen die zich hier aan storen;
5.1.2 in verband met de Diensten schendt elke toepasselijke wet, regelgeving of gedragscode;
5.1.3 de gebruikersnaam (s), wachtwoord (s), activatiecode (s), lidinhoud of inhoud of soortgelijke informatie toegewezen aan leden of gebruikers toegankelijk maken of aan derden toegankelijk maken of gebruiken voor enig ander doel dan authenticatie voor de diensten;
5.1.4 uw persoonlijke gegevens, contactgegevens, telefoonnummer of e-mail onthullen, behalve zoals toegestaan ​​via de Site door gebruik te maken van de diensten;
5.1.5 de Diensten gebruiken voor commerciële, professionele of niet-privé doeleinden (met inbegrip van reclame, onderzoeken, aanwerving, handel, prostitutie);
5.1.6 de Diensten gebruiken voor junk mail, spam en piramide of soortgelijke of frauduleuze regelingen;
5.1.7 alles doen die de Diensten kunnen veroorzaken, waaronder wormen, virussen, softwarebommen of massa-mailingen;
5.1.8 poging om onbevoegde toegang te verkrijgen tot elk onderdeel van de Diensten of apparatuur die gebruikt wordt om de Diensten te verstrekken; of
5.1.9 gebruik maken van de Diensten anders dan voor de doeleinden die in deze AV zijn uiteengezet en dat een schending van het voorgaande een ernstige inbreuk vormt op deze overeenkomst (onverminderd enige andere ernstige inbreuk op deze overeenkomst die mag optreden);
5.1.10 e-mail / berichten misbruik, lastigvallen of bedreiging aan andere gebruikers van de Site, inclusief het personeel en klantenservice van de Site.
5.2 U stemt ermee in om te voldoen aan de richtlijnen of vereisten op onze Site, evenals alle redelijke verzoeken of instructies van ons in verband met de Diensten.
5.3 U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig ongepast gedrag van ledeninhoud of schending door een ander lid of geen lid van de Site.

6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 De merken (inclusief hollandswing.com ™, hollandswing.com ™, hollandswing.be ™), logo’s, afbeeldingen, afbeeldingen, foto’s, animaties, video’s, tekst en software die in de Diensten worden gebruikt zijn de intellectuele eigendom van ons of onze partners en uw gebruiksrecht is strikt beperkt tot toegang , Downloaden, afdrukken en reproduceren op alle media voor uw eigen privé, privé en niet-commercieel gebruik van de Diensten binnen de reikwijdte van deze AV. U mag dergelijke inhoud anders niet opnemen, weergeven, wijzigen, kopiëren, afdrukken, verkopen, downloaden, huren of reverse engineering (behalve voor zover toegestaan ​​door toepasselijk recht) zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
6.2 U mag niet linken naar onze Site of deze geheel of gedeeltelijk in een andere externe website bevatten zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
6.3 U mag geen van onze Site inhoud kopiëren of anderszins gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

7. Functioneren van Site en Diensten

7.1 Om de Diensten te gebruiken heb je ook een betrouwbare internettoegang nodig en voldoen aan alle richtlijnen die we van tijd tot tijd aanbieden, bijv. Benodigde hardware, software en instellingen.
7.2 Wij garanderen niet dat onze Diensten ononderbroken of foutvrij zijn, een bepaalde inleiding of resultaat zullen behalen, en we garanderen ook geen opslag van lidmaatschap, integriteit of beveiliging van gegevens. We zullen onze redelijke inspanningen gebruiken om fouten op te lossen als ze zich voordoen. De Site is niet ontworpen als de primaire plaats om materialen te bewaren; U bent verantwoordelijk voor het maken van back-ups van materialen die u naar de Site plaatst, zoals foto’s, video en tekst. Wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies van toegang tot, of verwijdering of wijziging van materialen die op elk gebied van de Site zijn opgenomen.
7.3 Wij behouden ons het recht voor om de Diensten op elk gewenst moment te schorsen zonder mededeling voor wettelijke en regelgevende doeleinden, reparatie, onderhoud, verbetering of andere technische redenen.
7.4 Wij behouden ons het recht voor om de Diensten te wijzigen, mits deze wijzigingen geen wezenlijk negatief effect hebben op de kwaliteit van de Diensten.
7.5 Wij behouden ons het recht om te allen tijde, al naar gelang van onze discretie, het gehele deel van de inhoud van de leden te verwijderen.

8. Herroepingsrecht, uitsluiting herroepingsrecht

8.1 Door de Gebruiker bestelde Diensten kunnen worden geannuleerd binnen 14 dagen na het plaatsen van een bestelling. Binnen 14 dagen na uw kennisgeving leveren we een terugbetaling.
8.2 Uitsluiting herroepingsrecht
8.2.1 Recht van herroeping is echter niet van toepassing nadat een betreffende Diensten reeds is afgenomen, gedownload of gestart.
8.2.2 Door de Gebruiker bestelde verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
8.2.3 Herroepingsrecht geldt echter niet voor zaken die als donatie worden beschouwd (Verlanglijstje/Wish List, Virtueel Cadeau/Virtual Gift).

9. Betaling, Levering

9.1 Betaalde Diensten zijn alleen beschikbaar voor leden met beschikbare fondsen. Fondsen kunnen worden verworven door de betaalmethoden die zijn opgegeven op onze Site.
9.2 De prijzen zijn in euro, inclusief belastingen en verzendkosten, tenzij anders vermeld.
9.3 Alle download Diensten kunnen na betaling worden gedownload en blijven 15 dagen beschikbaar via de Fanzone en gelimiteerd tot 10 downloads.
9.4 Een virtueel cadeau (Virtual gift) wordt gezien als een een donatie.
9.5 Chat Diensten worden na bevestiging via de afgenomen chat service direct gestart tenzij anders overeengekomen.
9.6 Gekochte Producten worden na volledige betaling binnen 7 dagen aangetekend verstuurd.
9.7 Een gekocht item uit de Wish List wordt beschouwd als een donatie en de beloofde foto’s worden zo snel mogelijk verstuurd.
9.8 Donaties voor doelen die niet binnen de gestelde termijn worden bereikt, worden terugbetaald in couponcodes met een dubbele waarde van het gedoneerde bedrag met een vervaldatum van 365 dagen.

10. Beëindiging

10.1 U kunt te allen tijde uw registratie met ons beëindigen door een bericht te sturen via het contact gedeelte op onze Site. Wij zullen zo’n aanvraag zo snel mogelijk uitvoeren.
10.2 Onverminderd enige andere bepaling in deze overeenkomst (met inbegrip van ons recht om schadevergoeding te vorderen), kunnen wij uw inschrijving op elk moment opschorten of beëindigen:
10.2.1 onmiddellijk zonder kennisgeving of terugbetaling als in ons redelijke advies:
10.2.1.1 u een ernstige schending van deze overeenkomst heeft gepleegd; of
10.2.1.2 als u een lidmaatschap inhoudt in strijd met 5.1 hierboven; of
10.2.1.3 als ons systeem meerdere logins van een enkel account detecteert; of
10.2.1.4 als u niet voldoet aan een e-mail van ons die u zeven dagen geeft om aan deze overeenkomst te voldoen; of
10.2.1.5 als u de resultaten van eventuele wedstrijden of wedstrijden probeert te manipuleren; of
10.2.2 Zonder zaak op zeven dagen per e-mail, in welk geval wij een voorlopige terugbetaling voor eventuele resterende fondsen zullen verstrekken.
10.3 Wij zullen u per e-mail informeren over eventuele opschorting / beëindiging van uw registratie (of van bevestiging daarvan). Na deze kennisgeving mag u niet opnieuw registreren als lid of onze Diensten gebruiken, behalve wanneer wij u op de hoogte stellen dat een opschorting is opgeheven.
10.4 Indien wij uw inschrijving met ons afzetten voor de reden (en) in clausule 10.2.1, kunnen wij (naar eigen goeddunken) u verhinderen zich opnieuw te registreren als nieuw lid.

11. Wijzigingen in de AV

11.1 Wij kunnen deze AV te allen tijde wijzigen door de herziene versie op de Site te plaatsen. Controleer alstublieft de AV wanneer u de Site bezoekt. U bent gebonden aan de herziene AV als u onze Services blijft gebruiken na de in de herziene AV weergegeven effectieve datum.

12. Websites van derden

12.1 Wij of derden kunnen links op onze Site aanbieden aan websites van derden. U gebruikt ze op eigen risico. We beoordelen dergelijke sites niet. We adviseren of onderschrijven dergelijke sites niet, noch zijn wij verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of van de aangeboden goederen of diensten. Als u in het kader van een zoekopdracht op onze Site een website van derden ontmoet, waarvan het gebruik de toepasselijke wet zou overtreden, moet u onmiddellijk op deze website stoppen.

13. Beperking van aansprakelijkheid

13.1 Dit gedeelte (en enig ander clausule dat onze aansprakelijkheid uitsluit of beperkt) is van toepassing op onze bestuurders, functionarissen, medewerkers, onderaannemers, agenten en aangesloten bedrijven (die deze clausule in het kader van de contracten wet (rechten van derden) kunnen afdwingen aan ons. Niets in deze overeenkomst beperkt onze aansprakelijkheid op nalatigheid of wegens nalatigheid die de dood of het letsel veroorzaakt of voor frauduleuze wanvoorstelling of voor iets dat niet wettelijk uitgesloten of beperkt is.
13.2 U moet ons een redelijke gelegenheid geven om alle zaken waarvoor wij aansprakelijk zijn, te verhelpen voordat u zelf de kosten aan de orde stelt. Als u dat niet doet, zijn wij daarvoor niet aansprakelijk.
13.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade aan een Gebruiker die door die Gebruiker is veroorzaakt of bijgedragen, bijvoorbeeld door niet te voldoen aan deze AV.
13.4 Wij uitsluiten aansprakelijkheid van welke aard dan ook (inclusief onze eigen nalatigheid) met betrekking tot de Diensten voor een evenement of reeks aanverwante gebeurtenissen.
13.5 In geen geval (inclusief onze eigen nalatigheid) zijn wij aansprakelijk voor:
13.5.1 economische verliezen (inclusief, zonder beperking, verlies van inkomsten, winsten, contracten, bedrijfs- of verwachte besparingen);
13.5.2 verlies van goodwill of reputatie;
13.5.3 bijzondere, indirecte of gevolgschade; of
13.5.4 Schade aan of verlies van gegevens (ook al zijn wij van de mogelijkheid van dergelijke verliezen geraadpleegd).

14. Schadevergoeding

14.1 U stemt ermee in ons te vrijwaren (inclusief onze bestuurders, functionarissen, medewerkers, onderaannemers, agenten en aangesloten bedrijven) tegen alle aanspraken en aansprakelijkheden van derden in verband met uw inbreuk op deze overeenkomst en / of uw gebruik van de Diensten.

15. Algemeen

15.1 Hoofdstukken in deze overeenkomst zijn uitsluitend ter informatie en zijn niet bindend. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet nakomen of vertragen van de nakoming van een verplichting uit hoofde van deze overeenkomst indien de fout of vertraging wordt veroorzaakt door omstandigheden buiten onze redelijke controle. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en ons in verband met de Diensten. Wij kunnen geheel of gedeeltelijk van onze rechten of plichten uit hoofde van deze overeenkomst wijzen; U mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke gebrek door ons om het recht of de bepaling van deze overeenkomst uit te oefenen of te handhaven, vormt geen afziening daarvan. Indien een deel van deze overeenkomst om welke reden dan ook onjuist of ondoeltreffend wordt beschouwd, blijft de rest volledig in werking. Een persoon die geen partij bij deze overeenkomst heeft, heeft geen rechten krachtens de contracten wet (rechten van derden), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze overeenkomst.

16. Wet en jurisdictie

16.1 Dit contract is onderworpen aan het Nederlands recht en eventuele geschillen zullen alleen door de Nederlandse rechtbanken worden beslist.

17. Gegevensbescherming

17.1 Registratie op deze Site zal automatisch resulteren op het aanmelden voor het ontvangen van periodieke, actuele e-mails. Als u geen e-mails van de Site wilt ontvangen, neem dan contact met ons op. U ontvangt automatische e-mailberichten wanneer er op uw account activiteit optreedt. U kunt deze automatische e-mails uitschrijven door u e-mailinstellingen in uw account te wijzigen.
17.2 Wij verwerken uw persoonsgegevens overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Affiliate Algemene Voorwaarden